Montaż i nadzór

Oferujemy nadzór i pomoc przy montażu, koordynację z kierownictwem budowy na różnych etapach prac związanych z realizacją dachów i elewacji

Organizujemy prace na budowie i proponujemy pracownikom różnorodne techniki i rozwiązania do zarządzania placami budów.

W trakcie całego procesu przeprowadzamy rutynowe kontrole i oceniamy bieżące postępy prac.